Nested

ผู้พัฒนานวัตกรรม

nested โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SME ไทย ช่วยคุณจัดการยอดขาย รายจ่าย คลังสินค้า ภาษี พร้อมข้อมูล insights

3,500 บาท

nested ทำให้การเห็นทุกข้อมูลทางธุรกิจแบบ 360 องศาเป็นไปได้จริง ช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยการตามติดหัวใจของการทำธุรกิจอย่างความคล่องตัว เริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,500 บาท
จำนวนจำกัด: 100

Nested | Cloud Accounting for SME

5 ก.ค. 2564 18:26:53 | 785

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ลดค่าใช้จ่าย, พัฒนาบุคลากร ต้องการนักลงทุน, ผู้ประกอบการ หรือไม่?: ไม่ต้องการ ต้องการนักลงทุนประเภท: นักลงทุนอิสระ
คำอธิบายรายละเอียดนวัตกรรม

Insights - เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกของบริษัท

เพราะธุรกิจต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง nested จึงช่วยให้คุณรู้ถึงสถานะความเป็นไปของบริษัทในทุกๆ วินาที ด้วยระบบการทำงานแบบ real-time พร้อมรวมรวบข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ออกมาเป็นรายงาน อาทิเช่น สรุปยอดขาย, Dashboard กระแสเงินสด, การบันทึกทรัพย์สินและรับรู้ค่าเสื่อมราคา หรือทุกเรื่องเกียวกับภาษี ที่เปิดดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ด้วยขั้นตอน Hatching ของ nested จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา และนำไปต่อยอดเพื่อการบริหาร เพิ่มสภาพคล่องและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

d0941b3b5dae03bffc4d5f469ea7e8a3.png

Streamline Process – เพิ่มสมรรถนะให้กับทุกขั้นตอนการทำงาน

การเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแบบวิธี Nesting นั้นจะช่วยให้ “ขั้นตอนการทำงาน” ในฝ่ายต่างๆ คล่องตัวและง่ายมากขึ้น ลดความสับสน ความผิดพลาด และลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลง ระบบและขั้นตอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างฐานรากของการทำงานให้แข็งแกร่ง เป็นการสร้างความเสถียรและเปิดโอกาสให้กับธุรกิจไม่ว่าจะต้องตั้งรับกับสภาวะเศรษฐกิจแบบไหนก็ตาม

5e73b62eacf2c6c25b8f6b10e5d1131f.png

Growth Strategy – ติดปีกให้ธุรกิจด้วย Business Indicator

จะดีกว่าไหมหากธุรกิจของคุณมีอาวุธสำคัญอย่าง Business Indicator ที่เผยให้เห็นทุกแง่มุมเกี่ยวกับธุรกิจในทุกสถานการณ์ ด้วยกระบวนการ Flying ของ nested จะช่วยจุดประกายให้คุณเห็นมุมมองทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของการจัดอันดับในทุกๆ เรื่องที่อยู่ในธุรกิจของคุณ เช่น การจัดอันดับคู่ค้า ลูกค้า สต็อก ค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้คุณสามารถเจาะลึกถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถือเป็นการวางแผนอนาคตและเอาชนะความไม่แน่ไม่นอนด้วยการวิเคราะห์แบบเชิงลึกจากตัวเลขที่น่าเชื่อถือของคุณเอง

f626fccbf0d99915a618f4e44250bf44.png